🔻نمایندگان هیئات در زمینه اجرای پروتکل بهداشتی مسئول هستند و بایستی مکان برگزاری مراسم را مدیریت نمایند. 🔻مسئولین هیئات برای تهیه و توزیع ماسک پیش قدم شوند و مسائل بهداشتی را جدی بگیرند . 🔻ایستگاه صلواتی ممنوع بوده اما صرفاً پخش صوت مداحی و سخنرانی بدون تجمع مردمی ممانعتی ندارد. 🔻اکثر روستاها دارای روحانی هستند […]

🔻نمایندگان هیئات در زمینه اجرای پروتکل بهداشتی مسئول هستند و بایستی مکان برگزاری مراسم را مدیریت نمایند.
🔻مسئولین هیئات برای تهیه و توزیع ماسک پیش قدم شوند و مسائل بهداشتی را جدی بگیرند .
🔻ایستگاه صلواتی ممنوع بوده اما صرفاً پخش صوت مداحی و سخنرانی بدون تجمع مردمی ممانعتی ندارد.
🔻اکثر روستاها دارای روحانی هستند ، آندسته از روستاهایی که متقاضی اعزام مبلّغ هستند به اداره تبلیغات اسلامی مراجعه تا نسبت به اعزام روحانی اقدام نماییم.
🔻مردم نسبت به سیاه پوش نمودن معابر و درب منازل خود اقدام نمایند. #کاخک_نیوز