#شکار_دوربین 🤔ترانس برق یک شرکت در حال احداث بعلت بدهی زیاد برق جمع شد. کارگرانی که از این شرکت مدتها طلبکارند و قبلا هم گفتیم هنوز دستشان به جایی بند نیست . مبادا حق و حقوقاتشان تضییع شود. 📸 #صبا_کاخک

#شکار_دوربین
🤔ترانس برق یک شرکت در حال احداث بعلت بدهی زیاد برق جمع شد.
کارگرانی که از این شرکت مدتها طلبکارند و قبلا هم گفتیم هنوز دستشان به جایی بند نیست . مبادا حق و حقوقاتشان تضییع شود.
📸 #صبا_کاخک