🔹بازدید مرادی بخشدار کاخک از روستای ذقیچ و دیدار با مردم این روستا جهت بررسی مسائل و مشکلات روستا 🔸تعریض راه دسترسی و اصلاح گردنه، درخواست گیرندگی شبکه های تلویزیونی ، درخواست پمپ آب جهت حل مشکل آبرسانی و احداث پارک کودکان از مهمترین درخواستهای مردم این روستا بود. 🔸قابل ذکر است روستای ییلاقی ذقیچ […]

🔹بازدید مرادی بخشدار کاخک از روستای ذقیچ و دیدار با مردم این روستا جهت بررسی مسائل و مشکلات روستا
🔸تعریض راه دسترسی و اصلاح گردنه، درخواست گیرندگی شبکه های تلویزیونی ، درخواست پمپ آب جهت حل مشکل آبرسانی و احداث پارک کودکان از مهمترین درخواستهای مردم این روستا بود.
🔸قابل ذکر است روستای ییلاقی ذقیچ از معدود روستاهایی است که پس از برقرسانی به آن روستا، بسیاری از اهالی آن مهاجرت معکوس داشته اند.