🔹شوراها هنوز جایگاه اصلی خود را بدست نیاورده و این موضوع به یکی از بزرگترین مشکلات امروزی شوراها تبدیل شده است. 🔹 مشکل بزرگ شهرستان‌ راههای ارتباطی است که توجه به حوزه راههای ارتباطی در پیشرفت شهرستان موثر خواهد بود. 🔹ارتقاء جاده کاخک کریمو نیازمند توجه ویژه مسئولین است. 🔹ورودی جاده کاخک به استاد بدترین […]

🔹شوراها هنوز جایگاه اصلی خود را بدست نیاورده و این موضوع به یکی از بزرگترین مشکلات امروزی شوراها تبدیل شده است.
🔹 مشکل بزرگ شهرستان‌ راههای ارتباطی است که توجه به حوزه راههای ارتباطی در پیشرفت شهرستان موثر خواهد بود.
🔹ارتقاء جاده کاخک کریمو نیازمند توجه ویژه مسئولین است.
🔹ورودی جاده کاخک به استاد بدترین ورودی را از نظر ایمنی و ترافیکی دارد.
🔹استفاده از ظرفیت گردشگری آورده خوبی دارد و به خوبی باید استفاده کرد.
🔹کمیسیون ماده ۵ اجرا نشده و با اجرای آن مشکلات زیادی از شهرداری ها حل خواهد شد.
🔹تعدیل حرایم قنات قصبه از واجبات کاخک بود و از فرماندار و سایر مسئولین که در این امر زحمت کشیدند تشکر می کنیم
🔹بهسازی بافت فرسوده و اجرای کمربندی نیازمند اجراست.
🔹توجه ویژه دولت به بحث اعتبار شهرداریها ضروری است.