🔹حریم قنات قصبه باعث فریز شدن منطقه کاخک شده و تاکنون مشکلات زیادی را ایجاد کرده است ، کاخک نیز باید از منافع قنات قصبه منتفع گردد. 🔹راه اندازی شرکت کاشی هستی یکی از مهمترین درخواستهای مردم کاخک در بحث اشتغال است 🔹فرصت های شغلی و سرمایه گذاری توسط شهرداری فراهم گردیده است که از […]

🔹حریم قنات قصبه باعث فریز شدن منطقه کاخک شده و تاکنون مشکلات زیادی را ایجاد کرده است ، کاخک نیز باید از منافع قنات قصبه منتفع گردد.
🔹راه اندازی شرکت کاشی هستی یکی از مهمترین درخواستهای مردم کاخک در بحث اشتغال است
🔹فرصت های شغلی و سرمایه گذاری توسط شهرداری فراهم گردیده است که از عموم علاقمندان و سرمایه گذران خواسته ایم تا جهت استفاده از این فرصتهای شغلی و گردشگری استفاده نمایند.
🔹مسکن و زمین بسیار گران شده است و خرید املاک از توان جوانان خارج شده است.
🔹شهرک دامداری مشکل آب و برق دارد .
🔹بسیاری از دیمه زارها و اراضی مردم قبلاً در تصرف اداره راه و شهرسازی و منابع طبیعی قرار گرفته که بایستی در جهت ایجاد اشتغال به مردم بازگردد.