🔻باتوجه به اینکه در روستاهای غربی بخش کاخک دو مورد از کرونا مشاهده شده احتمال مثبت شدن کرونا در کاخک هم وجود دارد. 🔻روستاهای خانیک ، دیسفان و کلات بیشترین ورودی مسافر از تهران دارند که نگران کننده است. 🔻از پایگاه خبری کاخک نیوز بخاطر اطلاع رسانی های مناسب و انتشار خبرهای منطقه تقدیر وتشکر […]

🔻باتوجه به اینکه در روستاهای غربی بخش کاخک دو مورد از کرونا مشاهده شده احتمال مثبت شدن کرونا در کاخک هم وجود دارد.
🔻روستاهای خانیک ، دیسفان و کلات بیشترین ورودی مسافر از تهران دارند که نگران کننده است.
🔻از پایگاه خبری کاخک نیوز بخاطر اطلاع رسانی های مناسب و انتشار خبرهای منطقه تقدیر وتشکر میکنیم. و به ادامه این فعالیت رسانه ای همچنان ادامه دهند.
🔻کسب و کارهایی که الزامی ندارد به جهت حفظ سلامت مردم موقتاً تعطیل شود.
🔻بدنبال نیاز مایحتاج مردم ، خدمات تلفنی کسب و کار توسط چند مغازه صورت بگیرد./ #کاخک_نیوز