🔻تکلیف دستگاهها برای وظیفه شناسی در برابر حوادث احتمالی ناشی از کرونا مشخص شود. 🔻هلال احمر چه خدماتی در شهر کاخک دارد؟ 🔻متاسفانه همچنان برخی مغازه داران اجناس خود را در بیرون از مغازه نگهداری میکنند که بسیار نگران کننده است. 🔻تاکنون بالغ بر ۸میلیون و پانصدهزارتومان از شهرداری هزینه خرید محلولهای ضدعفونی شده است […]

🔻تکلیف دستگاهها برای وظیفه شناسی در برابر حوادث احتمالی ناشی از کرونا مشخص شود.
🔻هلال احمر چه خدماتی در شهر کاخک دارد؟
🔻متاسفانه همچنان برخی مغازه داران اجناس خود را در بیرون از مغازه نگهداری میکنند که بسیار نگران کننده است.
🔻تاکنون بالغ بر ۸میلیون و پانصدهزارتومان از شهرداری هزینه خرید محلولهای ضدعفونی شده است و همچنان این کار ادامه دارد./ #کاخک_نیوز