⚫️ فوت یک بیمار دیگر بستری در بخش بیماران حاد تنفسی بیمارستان علامه بهلول گنابادی با علائم بالینی کرونا به وقوع پیوست. 🔴 افزایش تست های مثبت کرونا در گناباد 🔺با ثبت ۶ مورد جدید، مجموع تست های مثبت کرونا در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عدد ۱۴ رسید. 🔺یکی از این […]

⚫️ فوت یک بیمار دیگر بستری در بخش بیماران حاد تنفسی بیمارستان علامه بهلول گنابادی با علائم بالینی کرونا به وقوع پیوست.
🔴 افزایش تست های مثبت کرونا در گناباد

🔺با ثبت ۶ مورد جدید، مجموع تست های مثبت کرونا در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عدد ۱۴ رسید.

🔺یکی از این تست ها متعلق به مورد متوفی دو شب قبل است.

🔺لزوم مراقبت بیشتر مردم
#در_خانه_بمانیم