🔻خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی از ابتلای شهروند کاخکی به ویروس کرونا گزارش نشده است.لذا شایعات مطرح شده تکذیب اعلام می شود. 🔻دفن فوتی های کرونایی احتمالی توابع شهرستان در کاخک به شدت تکذیب می شود و صحت ندارد. 🔻در هر شهری و مرکز شهرستان نیز محل دفن برای مبتلایان فوت شده احتمالی همان شهر، پیش […]

🔻خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی از ابتلای شهروند کاخکی به ویروس کرونا گزارش نشده است.لذا شایعات مطرح شده تکذیب اعلام می شود.

🔻دفن فوتی های کرونایی احتمالی توابع شهرستان در کاخک به شدت تکذیب می شود و صحت ندارد.

🔻در هر شهری و مرکز شهرستان نیز محل دفن برای مبتلایان فوت شده احتمالی همان شهر، پیش بینی شده است. برابر دستورالمل واصله انتقال میّت کرونایی از جایی به جای دیگر ممنوع بوده و بایستی در نزدیکترین قبرستان محل فوت با رعایت قوانین ابلاغی دفن شود. درصورت وقوع احتمالی حادثه ، موضوع تماماً تابع دستورات شهرستانی ستاد پیشگیری از بحران کرونا خواهدبود.
🔻از مردم عزیز خواسته می شود به شایعات مطرح شده هیچ گونه توجهی نکنند و اخبار مربوطه را فقط از خبرگزاریها و رسانه های رسمی دنبال نمایند./ #کاخک_نیوز
ستاد پیشگیری از بحران کرونا در بخش کاخک