😷 روز گذشته طی اقدامی فوری موسسه خیریه حضرت زهرا (س) کاخک با حدود ۱۵ نفر خیاط و چرخکار ، به تولید ماسک مورد نیاز جهت پیشگیری فردی از #کرونا_ویروس پرداختند. قربانی فرماندار شهرستان گناباد باتفاق بخشدار کاخک ، رئیس اداره بهزیستی شهرستان ، شهردار و شورای شهر کاخک از این تولیدی بازدید نمودند. 🔸 […]

😷 روز گذشته طی اقدامی فوری موسسه خیریه حضرت زهرا (س) کاخک با حدود ۱۵ نفر خیاط و چرخکار ، به تولید ماسک مورد نیاز جهت پیشگیری فردی از #کرونا_ویروس پرداختند.
قربانی فرماندار شهرستان گناباد باتفاق بخشدار کاخک ، رئیس اداره بهزیستی شهرستان ، شهردار و شورای شهر کاخک از این تولیدی بازدید نمودند.
🔸 قربانی فرماندار شهرستان، اقدام خیرخواهانه بانوان توانمند کاخک را در راستای تامین ماسک مورد نیاز جامعه به فال نیک گرفت و از آنان تشکر نمود.