ویروس کرونا بیش از هر زمان دیگری به منطقه ما نزدیک شده است. لطفا: 🔹توجه بیشتر به توصیه های بهداشتی 🔹حداقل تردد و خروج کمتر از منزل 🔹 توصیه به اقوام و آشنایان برای عدم سفر به منطقه 🔹رعایت فاصله بین فردی در گفتگوها 🙏سلامت شهرمان، امروز بیش از گذشته به همدلی ما نیازمند است. […]

ویروس کرونا بیش از هر زمان دیگری به منطقه ما نزدیک شده است.
لطفا:
🔹توجه بیشتر به توصیه های بهداشتی
🔹حداقل تردد و خروج کمتر از منزل
🔹 توصیه به اقوام و آشنایان برای عدم سفر به منطقه
🔹رعایت فاصله بین فردی در گفتگوها

🙏سلامت شهرمان، امروز بیش از گذشته به همدلی ما نیازمند است.

🔹روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گناباد