حامد قربانی فرماندار گناباد در مراسم تکریم و معارفه شهرداران کاخک با تقدیر از حماسه حضور مردم شهرستان در انتخابات گفت: 🔸آقای افتخاری از نیروهای دلسوز و توانمند است و با تجربه شهرداری هست که چند دوره سرپرست شهرداری بوده است که انتخاب ایشان را به فال نیک می گیریم. 🔸در شهرستان گناباد ۳ شهرداری […]

حامد قربانی فرماندار گناباد در مراسم تکریم و معارفه شهرداران کاخک با تقدیر از حماسه حضور مردم شهرستان در انتخابات گفت:
🔸آقای افتخاری از نیروهای دلسوز و توانمند است و با تجربه شهرداری هست که چند دوره سرپرست شهرداری بوده است که انتخاب ایشان را به فال نیک می گیریم.
🔸در شهرستان گناباد ۳ شهرداری فعال داریم، امیدواریم در آینده نزدیک این تعداد به ۵ شهرداری افزایش پیدا کند .
🔸شهرداری کاخک با قدمت ۸۰ سال سال شهرداران زیادی را به خود دیده است، آنچه باقی می ماند کار عملیاتی به نفع مردم است.
🔸درخواست دارم شورا در عین تعامل با شهرداری برمبنای واقعیات و تعامل برای مردم فعالیت کنند .
🔸 از هیات امناء امامزاده (ع) کاخک که کارهای ارزشمندی را برای رفاه زائرین انجام داده اند تشکر میکنم. بایستی از فرصت گردشگری مذهبی در کاخک باید استفاده کرد.
🔸فرصت خوبی را دولت ایجاد کرده برای بافت های فرسوده ، محلات قدیمی باید اسوه و الگو در زمینه ساخت و ساز شود.
🔸درب اکثر خانه های کاخک قفل است، بارها رئیس شورا گفته است خانه برای جوانان نداریم ، مردم دِین خود را با مشارکت در شهر کاخک ادا کنند ، اگر سرمایه گذاری دارند در زادگاه خود هزینه کنند.
🔸گردشگری در کاخک ارزش بالایی دارد ، شهرداران در گذشته در این راستا فعالیت خوبی داشتند در حوزه گردشگری باید زمینه نشاط در کاخک فراهم کرد.
🔸در شبهای یلدا در برنامه های نشاط انگیزی که مجموعه صبا برگزار کرده بودند شرکت کردم که برنامه بسیار ارزشمند و مورد پسند عامه مردم بود، اینگونه برنامه ها باید در راستای نشاط اجتماعی تداوم داشته باشد.
🔸در امورات شهری بایستی بیش از پیش انسجام وهماهنگی داشته باشیم،امیدواریم با همکاری مردم قطار توسعه در دوشهرستان گناباد و بجستان را با قدرت بیشتر به حرکت دربیاوریم.