🔸به پشتوانه مردم این مسئولیت را قبول کردم. 🔸مشکلات مالی گریبانگیر است بطوریکه ۵ ماه حقوق معوقه کارکنان شهرداری را داریم. 🔸راهکارهایی داریم تا با همراهی مردم از وضعیت موجود عبور کنیم. 🔸احیاء صنایع دستی کاخک و بوم گردی و کارگاههای خود اشتغالی را در دستور کار قرار خواهیم داد و خدمات خوبی به متقاضیان […]

🔸به پشتوانه مردم این مسئولیت را قبول کردم.
🔸مشکلات مالی گریبانگیر است بطوریکه ۵ ماه حقوق معوقه کارکنان شهرداری را داریم.
🔸راهکارهایی داریم تا با همراهی مردم از وضعیت موجود عبور کنیم.
🔸احیاء صنایع دستی کاخک و بوم گردی و کارگاههای خود اشتغالی را در دستور کار قرار خواهیم داد و خدمات خوبی به متقاضیان خواهیم داد.
🔸میدان متصل به بولوار کشاورز غربی به شرقی طرحش در دست اقدام هست و ازهمین امروز عملیات اجرایی آن را شروع کردیم و به عید نوروز خواهیم رساند.
🔸استفاده از امکانات موجود شهرداری همچون ماشین آلات و کارخانه تمام اتوماتیک آسفالت در پیشبرد مسائل اقتصادی شهرداری مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت .
🔸با افزایش طرح گلخانه ای و تولید نهال های مثمر و غیر مثمر بهره وری مفیدی خواهیم داشت.
🔸اگر تجربه ای کسب کردم از شهرداران گذشته بوده ، از این رو به مشاوره مهندس زاده سلیم نیاز خواهیم داشت .
🔸 مشارکت مردم در کار شهرداری حائز اهمیت است.
🔸 با ادارات و مردم تا جایی که قانون به ما اجازه دهد تعامل خوبی خواهیم داشت.