💢 سیدجلال هاشمی فرماندار سابق نیشابور که در دوره قبل نمایندگی مجلس رقیب محمد صفایی بود، این بار به پشت تریبون آمد و حمایت قاطع خود را از محمد صفایی اعلام کرد. وی گفت: 🔸انقلابی ترین فرد از بین کاندیداها آقای صفایی است و می تواند نقش اساسی و محوری در مجلس شورای اسلامی ایفا […]

💢 سیدجلال هاشمی فرماندار سابق نیشابور که در دوره قبل نمایندگی مجلس رقیب محمد صفایی بود، این بار به پشت تریبون آمد و حمایت قاطع خود را از محمد صفایی اعلام کرد.
وی گفت:
🔸انقلابی ترین فرد از بین کاندیداها آقای صفایی است و می تواند نقش اساسی و محوری در مجلس شورای اسلامی ایفا کند.
🔸تجربه، اساسی ترین مطلبی است که می تواند نقش مهمی داشته باشد.
🔸 در بحث تجربه صفایی کسی است که ۹سال فرماندار بوده است با برنامه و دقت و اعتماد به نفس با مدیران نزدیک می شد و کارهایش را انجام می داد.
🔸مگر مجلس امروز مرکز آزمون و خطاست هرکسی یا هرجوانی بیاید و ادعای خدمت کند؟
🔸 ایشان آقای صفایی شناخت کافی از منطقه دارد .توان ایشان با اندیشه های ایشان با ایجاد صنایع مادر در ۵۰۰۰ شغل انجام شدنی است.
🔸صفایی همیشه جزء فرمانداران برتر بوده است.متفرق عمل نکنید ، بنده در چندین شهرستان کار کرده ام ، کسی در این دوره از محمد صفایی شایسته تر نیست .
🔸در بحث احیاء راهها و صنایع در کاخک اقدامات موثری انجام خواهد داد.