🔸در ابتدای کارم در فرمانداری به خاطر اعتقاد خودم پناه به امامزاده سلطان محمد عابد (ع) آوردم . 🔸آغاز کارم رو بخاطر تبرک از امامزاده(ع) کاخک شروع کردم. #محمد_صفایی 🔸اگر رای اعتماد بدست آوردم ،در مجلس مبارزه قاطع با فساد مالی خواهم کرد. 🔸دوم قانون گذاری به نفع مردم بخصوص مناطق محروم با پشتیبانی مردم […]

🔸در ابتدای کارم در فرمانداری به خاطر اعتقاد خودم پناه به امامزاده سلطان محمد عابد (ع) آوردم .
🔸آغاز کارم رو بخاطر تبرک از امامزاده(ع) کاخک شروع کردم.

#محمد_صفایی
🔸اگر رای اعتماد بدست آوردم ،در مجلس مبارزه قاطع با فساد مالی خواهم کرد.
🔸دوم قانون گذاری به نفع مردم بخصوص مناطق محروم با پشتیبانی مردم انجام خواهیم داد.

صفایی در سخنان خود به بخشی از برنامه های خود پرداخت .

🔸پروژه کاشی هستی با آن همه سرمایه متوقف شده ‌که حتما با ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم راه اندازی خواهیم کرد.
🔸توسعه شرکت شیر پگاه را با اشتغالزایی بیشتری انجام خواهیم داد
🔸بازگشایی و ارتقاء جاده کاخک_سرایان به جاده ترانزیت یکی از برنامه های پیش رو خواهد بود

🔸توسعه گردشگری مذهبی و تفریحی که کاخک استعدادش را دارد.

🔸پروژه دهکده آبی خندان هم رها شده است ، خندان یک ریال تسهیلات در زمانی که فرماندار بودم نخواست ، به ایشان تهمت زدند که فرماندار (صفایی) به ایشان از صندوق توسعه کشاورزی تسهیلات داده است.‌ وی محکوم به تجاوز به اراضی منابع طبیعی شد رها کرد رفت.

🔸۵۷ درصد خانواده های گنابادی و بجستانی بین یک تا ۳ نفر بیکار دارند و حرف بزرگی گفتم ، برای ایجاد ۵۰۰۰ شغل ، این کار بزرگ با همت بلند و عزم راسخ قابل انجام خواهد بود.
🔸سازه مسجد ولی عصر (عج) کاخک سازه آن غیر استاندارد بود، در ساخت مسجد جامع و مصلی جدید ۲ونیم میلیارد تومان اعتبار دولتی با کمکهای مردم و خیرین کار رو شروع کردیم.
🔸اگر اعتماد کردید محمد صفایی خود را وقف خواهد کرد تا گفته های خود را محقق کند.
🔸نابرابری ها و عدالت اجتماعی در مجلس آینده باید اصلاح شود.
🔸 بنده شماره حساب خود را به فرمانداری اعلام کردم و هزینه های انتخاباتیم از آن حساب بوده و قابل کنترل است.
🔸سعی داشتیم که طول پروژه های مهم سطح شهرستان را به یک سوم زمان مصوب کاهش دادیم واین کار را از جمله موضوع گازرسانی و طرحهای علوم پزشکی انجام دادیم.