سخنرانی حجه الاسلام محمد کیفی بجستانی امشب در مصلی کاخک با شعار دانش و تجربه 🔸من رای بیارم یا نیارم برنده انتخاباتم چون رهبر انقلاب گفته باید شجاع باشید. 🔸متاسفانه پیامک سخنرانی مرا در کاخک پخش و ارسال نکردند. 🔻در دو دوره نمایندگان سابق مجلس (حجه الاسلام مدنی و حجه الاسلام رجایی) بعنوان مسئول دفتر […]

سخنرانی حجه الاسلام محمد کیفی بجستانی امشب در مصلی کاخک با شعار دانش و تجربه

🔸من رای بیارم یا نیارم برنده انتخاباتم چون رهبر انقلاب گفته باید شجاع باشید.
🔸متاسفانه پیامک سخنرانی مرا در کاخک پخش و ارسال نکردند.
🔻در دو دوره نمایندگان سابق مجلس (حجه الاسلام مدنی و حجه الاسلام رجایی) بعنوان مسئول دفتر خدمت کردم.
🔻اوایل دوره هفتم مجلس، من برای احداث همین مصلی با ارتباطاتی که داشتم همکاری کردم.
🔻چراغ نمازجمعه بعنوان محور وحدت در کاخک روشن کردیم.
🔻وظیفه اول نماینده مجلس قانونگذاری است ،آنهم قانون درست
🔻نگاهم به دو شهرستان نگاه فرهنگی است و این دوشهرستان نیازمند توسعه فرهنگی و اجتماعی است.
🔻اگر بگویم من شغل ایجادخواهم کرد بی برنامگی خودم را ثابت کرده ام.
🔻کسی که همه او را می شناسند و ادعای خدمت در گذشته دارد، نیاز به نصب بنر ندارد هرجا میروم بنرش نصب است ، مرا که نمی شناسند باید بنر نصب کنم تا مردم مرا بشناسند .گاهاً بنرهای غیرقانونی به چشم میخورد.
🔻هنوز ستادم را در گناباد افتتاح نکرده ام ، در افتتاح ستاد بجستان خیلی از مردم آمده بودند و با همه طیف مردم صحبت کردم.در کاخک ستاد زده ام
🔻مشکلات شهرستان با چپ و راست حل نمی شود.با حذف دیگران کار جلو نمیرود.
🔻نخبگان دوشهرستان را باید باهمدلی و اتحاد جمع کنیم و با خرد جمعی کار پیش ببریم ، عقلانیت برای حل مشکلات باید استخراج و بکار گیری شود .
🔻نگاه منطقه ای ندارم همه دوشهرستان را بایک چشم می نگرم.
🔻کارخانه سیمان افتتاح که نشدهیچ حتی سرمایه ها هدر رفت .
🔻منابع طبیعی در روستاها مانع کار روستائیان است .مسکن و شهرسازی نیز از مردم برای رفع مشکلشان مطالبه پول میکند ، میتوان این مشکلات را با قوانین داخلی حل کرد.
🔻 از ظرفیتهای علمی و تجربی نخبگان و کارشناسان سنتی استفاده خواهم کرد.
🔻محور برنامه های من اول در سطح ملی (قانونگذاری) و سپس در سطح استانی است.
🔻ظرفیت گردشگری را باید جدی بگیریم .
🔻حدود ۳۶۰ قنات در بخش کاخک داریم ، بودجه های قنات در اوایل مجلس هشتم آزاد شد و برای یک قنات صرف شد.
🔻چوبی که منطقه ما خورده است بخاطر مسائل سیاسی بوده است و زمینه اختلافات بوجود آمد و روی مسائل شهرستان تاثیرگذار شد .
🔻در بجستان محور وحدت شده ام ودر کل دوشهرستان تعمیم خواهم داد.
🔻همه کاندیداها بچه منطقه هستند و همه هم را می شناسیم، نیازی نیست فیلم بازی کنیم.
🔻لیست اموال و شماره حسابهای خودم را به فرمانداری اعلام کرده ام. هزینه های تبلیغاتی من از خودم بوده و جزء چاپ دو نوع بروشور و پنج بنر در دو شهرستان و بخشها هیچ هزینه دیگری نکردم، البته حدود ۹ میلیون تومان برای اجاره چند ستاد بیشتر هزینه نکرده ام.
🔻اگر انتخاب شوم ، از ظرفیت نمایندگان ادوار گذشته و کاندیداهای فعلی استفاده خواهم کرد.
✍ #کاخک_نیوز