پیرو اخطاریه روز گذشته، و با توجه به تماس های مکرر همشهریان عزیز گنابادی و به جهت تاکید، بار دیگر به استحضار می رساند بارندگی های شهرستان از عصر امروز به شکل برف خواهد بود و میزان آن به خصوص در بخش کاخک قابل توجه می‌باشد 🔹 بارش‌ها تا حدود ظهر فردا ادامه و پس […]

پیرو اخطاریه روز گذشته، و با توجه به تماس های مکرر همشهریان عزیز گنابادی و به جهت تاکید، بار دیگر به استحضار می رساند بارندگی های شهرستان از عصر امروز به شکل برف خواهد بود و میزان آن به خصوص در بخش کاخک قابل توجه می‌باشد
🔹 بارش‌ها تا حدود ظهر فردا ادامه و پس از آن کاهش ناپایداری خواهیم داشت.
🔹از فردا با کاهش شدید دمای هوا یخ زدگی معابر پدیده قابل ملاحظه بوده و تا پایان هفته ایام بسیار سردی پیش رو خواهیم داشت.
🔹 هواشناسی گناباد