🔹طرح هادی در سال ۸۹ مطالعه آن انجام شده و در سال ۹۰ فاز اول آن اجرا شده است.پس از آن پرونده اعتباری مربوطه بسته شده و امکان کد دار نمودن وجود ندارد. 🔹تاکنون برای ۱۵ واحد مسکونی با ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات ۴ درصد جهت تعمیرات پرداخت شده و ۴۵ میلیون تومان نیز تسهیلات […]

🔹طرح هادی در سال ۸۹ مطالعه آن انجام شده و در سال ۹۰ فاز اول آن اجرا شده است.پس از آن پرونده اعتباری مربوطه بسته شده و امکان کد دار نمودن وجود ندارد.
🔹تاکنون برای ۱۵ واحد مسکونی با ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات ۴ درصد جهت تعمیرات پرداخت شده و ۴۵ میلیون تومان نیز تسهیلات بلا عوض پرداخت شده است.
🔹تاکنون برای ۴ واحدمسکونی بازسازی شده تسهیلاتی با ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ در صد پرداخت شده است.
🔹اگر زیرسازی و ابنیه برای آسفالت یا سنگ فرش معابر توسط شورا و دهیاری آماده باشد ما در اجرای آن کمک خواهیم کرد.