🔸مرادی بخشدار جدید کاخک در اولین روز کاری خود با حجه الاسلام خاکشور امام جمعه کاخک دیدار و گفتگو کرد.

🔸مرادی بخشدار جدید کاخک در اولین روز کاری خود با حجه الاسلام خاکشور امام جمعه کاخک دیدار و گفتگو کرد.