حاشیه های جلسه برنامه ریزی و هماهنگی عزاداری محرم
حاشیه های جلسه برنامه ریزی و هماهنگی عزاداری محرم

🔵جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری مراسم محرم شب گذشته حاشیه هایی هم داشت. محمد کلات ملایی بعد از سخنرانی ۷ نفر از مسئولین به نحوه مدیریت جلسه بشدت انتقاد کرد وگفت؛ 🔺شرط ادب و انصاف این بود که به چند نفر از نمایندگان هیئتها هم فرصت صحبت کردن داده می شد. 🔺حرفهایی که زده […]

🔵جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری مراسم محرم شب گذشته حاشیه هایی هم داشت.
محمد کلات ملایی بعد از سخنرانی ۷ نفر از مسئولین به نحوه مدیریت جلسه بشدت انتقاد کرد وگفت؛
🔺شرط ادب و انصاف این بود که به چند نفر از نمایندگان هیئتها هم فرصت صحبت کردن داده می شد.
🔺حرفهایی که زده می شود باید بومی سازی شود.
🔺فرصتی برای مستمعین برای صحبت نگذاشته اید، ما را آورده اید تا فقط صحبتهای دیکته شده شما را گوش کنیم.
🔺 کسانی که از هفتم محرم به کاخک می آیند این جلسات و مصوبات را قبول ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

🔺طالب الحق از اعضای هیئتی نیز با انتقاد از عدم توجه برخی به مسائل بهداشتی در هیئات به حجه الاسلام مقیمیان انتقاد کرد و گفت: دسته روی ها همه خودنمایی است.
شما هر هفته مردم را در امامزاده جمع میکنید و مردم همه کنار هم هستند.
🔻هرچند گفته های ایشان مورد انتقاد حاضرین قرار گرفت اما مقیمیان در پاسخ به صحبتهای ایشان گفت:
مراسمات محرم طبق مصوبات ستاد ملی کرونا برگزار خواهد شد و هیچ کسی حق تفسیر به رای نداشته و نمی تواند از خود اختیار وضع نماید.
هرکسی از وضعیت میترسد در خانه خود مراقبتی نماید‌.
وی گفت ؛ سال پیش کسانی که در ابتدا به برگزاری مراسمات اعتراض داشتند خودشان از همه جلوتر بودند.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز