مردم در انتظار بهره برداری از استخر شنای کاخک
مردم در انتظار بهره برداری از استخر شنای کاخک

🔹پروژه احداث استخر سرپوشیده کاخک با حدود ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی همچنان درحال اجرای عملیات ساختمانی است. اکنون جوانان در انتظار نوید بهره برداری از استخر هستند. #کاخک_نیوز

🔹پروژه احداث استخر سرپوشیده کاخک با حدود ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی همچنان درحال اجرای عملیات ساختمانی است.
اکنون جوانان در انتظار نوید بهره برداری از استخر هستند.
#کاخک_نیوز

  • منبع خبر : کاخک نیوز