تزریق اولین دوز واکسن کرونا در گناباد
تزریق اولین دوز واکسن کرونا در گناباد

🔻اولین دوز از واکسن کرونای روسی در گناباد لحظاتی قبل در بیمارستان بهلول گناباد  به دکتر فرهنگ سلطانی تزریق شد.

🔻اولین دوز از واکسن کرونای روسی در گناباد لحظاتی قبل در بیمارستان بهلول گناباد  به دکتر فرهنگ سلطانی تزریق شد.

  • نویسنده : غلامی
  • منبع خبر : کاخک نیوز