☀️ هشدار افزایش سرعت باد، تندبادهای لحظه ایی طی روزهای شنبه و یکشنبه در استان و گناباد 🌤طی روز های شنبه و یکشنبه به سبب تشدید گرادیان فشار وزش بادهای نسبتا شدید تا شدید در اکثر نقاط استان خواهیم داشت که موجب خیزش گردخاک وخساراتی به تاسیسات ساختمانی… خواهد شد، 🌤سرعت تندبادها در برخی از […]

☀️ هشدار افزایش سرعت باد، تندبادهای لحظه ایی طی روزهای شنبه و یکشنبه در استان و گناباد

🌤طی روز های شنبه و یکشنبه به سبب تشدید گرادیان فشار وزش بادهای نسبتا شدید تا شدید در اکثر نقاط استان خواهیم داشت که موجب خیزش گردخاک وخساراتی به تاسیسات ساختمانی… خواهد شد،

🌤سرعت تندبادها در برخی از نقاط استان به ۶۰ الی ۸۰ کلیومتر برساعت خواهد رسید، از این رو توصیه میشود به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات لازم اندیشیده شود./هواشناسی