🔸بازدید فرماندار گناباد باتفاق معاونت و بخشدار کاخک ، روسای ادارات میراث فرهنگی و صمت شهرستان از اماکن تاریخی و طرحهای مربوط به حوزه میراث فرهنگی در روستای شیراز آباد در عصر روز گذشته. 🔹قابل ذکر است روستای شیراز آباد از توابع بخش کاخک دارای آثار تاریخی متعددی از جمله مسجد تاریخی ، درخت چنار […]

🔸بازدید فرماندار گناباد باتفاق معاونت و بخشدار کاخک ، روسای ادارات میراث فرهنگی و صمت شهرستان از اماکن تاریخی و طرحهای مربوط به حوزه میراث فرهنگی در روستای شیراز آباد در عصر روز گذشته.

🔹قابل ذکر است روستای شیراز آباد از توابع بخش کاخک دارای آثار تاریخی متعددی از جمله مسجد تاریخی ، درخت چنار تاریخی ، حمام و منازل سنتی و قدیمی می باشد که دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا پیگیر ثبت آثار تاریخی و ایجاد اقامتگاه بومگردی در روستا می باشند.