🔸 متاسفانه سرمایه گذاریها در منطقه تاکنون جواب نداده است ،سرمایه گذاران می آیند و قول سرمایه گذاری می دهند اما وعده های خود را اجرایی نمی کنند. شهرداری و شورا آمادگی دارد تا سرمایه گذاران را بصورت جدی حمایت کند. 🔸شهرداریها امکانات خوبی ازجمله ماشین آلات و کارخانه آسفالت در اختیار دارند ولی از […]

🔸 متاسفانه سرمایه گذاریها در منطقه تاکنون جواب نداده است ،سرمایه گذاران می آیند و قول سرمایه گذاری می دهند اما وعده های خود را اجرایی نمی کنند.
شهرداری و شورا آمادگی دارد تا سرمایه گذاران را بصورت جدی حمایت کند.
🔸شهرداریها امکانات خوبی ازجمله ماشین آلات و کارخانه آسفالت در اختیار دارند ولی از این ظرفیت بخوبی استفاده نشده است.
🔸تعامل شهرداری گناباد با کاخک بسیار کمرنگ است بصورتیکه هیچ همکاری با شهرداری کاخک ندارد ، درصورتیکه بیشترین خدمات شهرداری کاخک به گردشگرانی است که از گناباد به کاخک می آیند. شهرداری گناباد باید حتی کمک حال شهرداری های دیگر باشد که صورت نمی گیرد.
🔸تشکیل یک تعاونی همکاری بین شعرداریهای منطقه ضرورت دارد، احداث نیروگاه خورشیدی می تواند درآمد پایداری برای شهرداری ها داشته باشد.
🔸نهالکاری دوطرف جاده کاخک _گناباد علیرغم مصوبات و قولهای داده شده توسط شهرداری کاخک با همکاری مهک انجام شد اما از سمت گناباد کسی پای کار نیامد و این مصوبه از سالها قبل روی کاغذ مانده است.
🔸جمعیت شناور و زائرین کاخک در سرانه اعتبارات متاسفانه دیده نمی شود.
🔸کار عملیات زیرسازی بولوار کشاورز شرقی بدون یک ریال اعتبار در حال انجام است .
🔸پروژه های شهرداری ها به پیمانکاران واگذار می شود که به زیان شهرداریها است، وقتی شهرداری ها خود توانایی و دانش فنی اجرای پروژه ها را دارند چرا به پیمانکار واگذار می شود؟
✍ #کاخک_نیوز