🔺 باتوجه به سابقه ۸۰ ساله شهرداری در حق شهرداری کاخک اجحاف شده است. 🔺 در خصوص جاده زیارت که در چندسال گذشته مصوب شد فقط دو کیلومتر از مسیر راه ازسمت کاخک نهالکاری شد ولی از طرف گناباد کاری انجام نشد. 🔺جاده کاخک گناباد نیازمند دو بانده شدن هست، رونق گناباد منوط به توجه […]

🔺 باتوجه به سابقه ۸۰ ساله شهرداری در حق شهرداری کاخک اجحاف شده است.
🔺 در خصوص جاده زیارت که در چندسال گذشته مصوب شد فقط دو کیلومتر از مسیر راه ازسمت کاخک نهالکاری شد ولی از طرف گناباد کاری انجام نشد.
🔺جاده کاخک گناباد نیازمند دو بانده شدن هست،
رونق گناباد منوط به توجه ویژه به کاخک است.
🔺باتوجه به نبود چاه عمیق بودجه تخصیصی به قنوات کاخک ناچیز است.
🔺عواید جرائم رانندگی به کاخک چندان دیده نمی شود.
🔺دوربرگردان گناباد تاکنون نارضایتی های زیادی داشته است.
با وجود دوربرگردان و افزایش طول مسیر راه بسیاری از مسافرین از آمدن به کاخک منصرف می شوند
🔺سه راهی استاد به کاخک در حاشیه جاده سنتو از حالت فعلی باید در بیاید تا مسافرین به کاخک بیایند.
بیشتر مصوبات فقط روی کاغذ می ماند ولی اجرایی نمی شود.
🔺توسعه شهرستان و کاخک نیازمند همدلی همه جانبه است.
✍ غلامی کاخک نیوز