🔻نیاز داریم دولت نگاه ویژه ای به اعتبارات شهرداری های کوچک داشته باشد، در دوسال گذشته کمترین تخصیص را داشته ایم. 🔻طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز نیازمند تخصیص اعتبار است. 🔻 در قدیم ۱۷ رشته قنات داشته ایم بوده که امروزه به ۷ قنات کاهش پیدا کرده است. 🔻دیمه زارها در گذشته در […]

🔻نیاز داریم دولت نگاه ویژه ای به اعتبارات شهرداری های کوچک داشته باشد، در دوسال گذشته کمترین تخصیص را داشته ایم.
🔻طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز نیازمند تخصیص اعتبار است.
🔻 در قدیم ۱۷ رشته قنات داشته ایم بوده که امروزه به ۷ قنات کاهش پیدا کرده است.
🔻دیمه زارها در گذشته در اختیار مردم بوده و فضای سبز را احیاء و اقتصاد خانواده را تامین میکرده اند امروزه منابع طبیعی آنها را سند زده و مردم را محروم‌کرده اند که این مسئله نیازمند بازبینی هست.
🔻راه کاخک به کارشک نیازمند اعتبار و اقدام است .
🔻جلسات کمیسیون ماده ۵ نیازمند تصویب اداره راه و شهرسازی است و کمک شایانی خواهد شد .
🔻گناباد جزء ۶ شهرستان ستاد باز آفرینی بوده که اگر مصوب شود تحقق اهداف آن بهترین آورده را برای شهرداری ها خواهد داشت.
🔻بهسازی کمربند امامزاده باید دیده شود،
🔻طرح ژئو پارک گردشگری نیازمند احیاء است .
🔻در بحث کرونا با کارهایی که در شهر انجام شد کاخک پاک ماند ، تولید ماسک و گان های بیمارستانی خوب بود و حتی نیاز شهرستان راهم براورده کرد و مشکل لوازم بهداشتی نداشتیم.
🔻تاکنون ۵۰ دانش اموز نیازمند شناسایی شده و برای انها از طرف خیرین و انجمن اولیا و مربیان به مبلغ ۲۳میلیون و ۶۵۰ هزار تومان البسه و… تحویل شد.
🔻شغلهایی در کاخک بخاطر کرونا با مشکلاتی مواجه شد. بازاریان در جهت قطع انتقال زنجیره کرونا کمک کردند ولی خسارت دیدند.
🔻سرعت پایین اینترنت در کاخک خسته کننده شده است.
 باتوجه به اینکه درسهای دانش اموزان بصورت مجازی شده گلایه های زیادی از سرعت پایین اینترنت وجود دارد.
🔻در مدرسه ثامن بالای ۸۵ درصد از دانش اموزان و ۱۰۰ درصد همکاران دراموزش مجازی حضور دارند.
🔻دانش اموزان روستایی بخاطر مشکلات اینترنت برای ادامه تحشیل بصورت مجازی واقعا مشکل دارند و ممکن است بصورت موقت در شهرستان ساکن شوند.
🔻اکثر روستائیان بخاطر استفاده از خدمات روستایی در روستا سرشماری شده و در شهر ساکن هستند و راه و شهرسازی در بحث توسعه شهر، آمار منازل را بیشتر از آمار جمعیت فعلی میداند.
✍ غلامی کاخک نیوز