صرفاً_جهت_اطلاع 🔻بیشترین مسائلی که برخی همشهریان مقیم سایر شهرها با ورود به زادگاهشان معمولا انجام می دهند : 👈دنبال پروانه ساختمانی روستایی 👈دنبال امتیاز آب برق و گاز 👈دریافت تسهیلات بانکی 👈 پیدا کردن استاد بنا و کارگر و مصالح ساختمانی برای خانه پدری 👈 حرکت دسته جمعی به فروشگاهها جهت خرید مایحتاج چندماهه کارتان […]

صرفاً_جهت_اطلاع

🔻بیشترین مسائلی که برخی همشهریان مقیم سایر شهرها با ورود به زادگاهشان معمولا انجام می دهند :
👈دنبال پروانه ساختمانی روستایی
👈دنبال امتیاز آب برق و گاز
👈دریافت تسهیلات بانکی
👈 پیدا کردن استاد بنا و کارگر و مصالح ساختمانی برای خانه پدری
👈 حرکت دسته جمعی به فروشگاهها جهت خرید مایحتاج چندماهه
کارتان واجب ، اما امسال مراقب باشید که خطر ابتلا به کرونا بدجور مردم را دنبال میکند.

فعلا تا عادی شدن وضعیت فعلی دنبال کردن این کارا تعطیل….

ازما گفتن بود….